REALIZACJA
W STARGARDZIE

Miejscowość: Stargard
Data: maj 2019

Katarzyna Witkowska
Zdjęcia: Sylwia Gudaczewska