REALIZACJA
W MIERZYNIE

Miejscowość: Szczecin
Data: czerwiec 2021

Katarzyna Witkowska
Zdjęcia: Krzysztof Bobrowicz