ORO BIANCO

Miejscowość: Szczecin
Data: 2022

Katarzyna Witkowska